Brøytekurs

Tenk sikkerhet og kostnader.

Aebi Schmidt vet hvor viktig riktig bruk og vedlikehold av brøyteutstyr er.
Riktig montering, innstilling og bruk er avgjørende for et best mulig brøyteresultat, men også viktig for å unngå eventuelle skader på utstyret. I verste fall kan det også gå utover personer.

Riktig bruk og vedlikehold gir lavere driftskostnader og økt annenhåndsverdi.
Det stilles stadig strengere krav når det gjelder kompetanse og sertifisering av brukere fra oppdragsgiver.
 

Aebi Schmidt har lang erfaring med utvikling og bruk av vårt utstyr, noe vi ønsker å formidle til våre brukere.

Vi tilbyr skreddersydde brøytekurs tilpasset funksjonskontrakter, kommunal drift eller andre behov. Kontakt oss på mail:

NO-info@aebi-schmidt.com

eller på telefon: 61 10 84 40 for planlegging av tid og sted.