Innstilling av plog

Innstilling av ploger:

NB: før innstillingen kan starte MÅ plogfestet være korrekt justert og i orden.
(Se egen instruksjon om  innstilling av plogfeste) 

Sjekk instruksjonsbok/brukerveiledning for den aktuelle plog.

 

Øvrige grunnregler gjelder:

Plasser kjøretøy og plog på et tilnærmet plant underlag.

Sveiv opp eventuelle tallerken, ski eller hjul plogen skal stå på slitestålet ved sjekk/innstilling

Sett ploghydraulikk i flytestilling og skyv plogen 0,5-1m før du går ut for å sjekke, HUSK P-brems

(dette for at plogen skal «sette» seg )  Ved eventuell justering er det nødvendig å gjenta dette for å se virkningen av justeringen

Ploger med faste skjær (diagonalploger)

Instilling av plog

Skyvelinjen (se illustrasjon) skal treffe vegbanen ved plogspissen.

NB: sammen med skyvelinjen  MÅ man påse at plogens pendlefunksjon er i tilnærmet midtstilling.

Dette ser man ved å sammenligne klaringen på høyre og venstre side.

Høyderegulering av opphengskrokene på parallellogrammet kan være nødvendig for å få dette til å stemme.

Finjustering av skyvelinje samt skjærvinkel gjøres med strekkfiskene, husk låsing av kontramuttere etter justering.

For høy skyvelinje (skyvelinje treffer foran plogen) kan forårsake urolig gange og hopping som etterlater seg vaskebrettlign. mønster.

For lav skyvelinje (skyvelinje treffer bak plogen) kan forårsake urolig gange og hopping som etterlater seg bølge lign. mønster.

Ploger med avfjæret skjær (K-blad, V-plog, K70 etc.)

Instilling av plog

Skyvelinjen (se illustrasjon) skal være vannrett (svakt synkende skyvelinje tillates).

Svingbolt skal være loddrett. (om ikke påvirker dette sving og pendling negativt.)

(med kongebolt menes plogens svingpunkt, kalles også senterbolt.)

Justering av tallerken ski eller hjul

Tilpassing etter føreforhold er påkrevet men som hovedregel skal man sveive ned tallerken, ski eller hjul til man har kontakt med vegbanen deretter legge på 1 til 2 omdreininger på sveiva.

Ved sålebygging reduserer man trykk på tallerken, ski eller hjul.(sveiver opp)
Ved «bar veg» (fast dekke) øker man trykket.(sveiver ned)

Ved etterjustering som følge av stålslitasje på plogen må man sveive opp tallerken, ski eller hjul før man gjentar prosedyren