ThermoLogic

Redusere kostnader, beskytte miljøet og høy transportsikkerhet samtidig er vel ikke mulig? ThermoLogic kan oppfylle disse kravene.  

Økonomisk og økt sikkerhetTilpasning av spredemengde til gjeldende vær og føreforhold er av stor betydning. For å oppnå den samme tinevirkningen, er det nødvendig å spre mer salt ved lavere temperaturer. Men i praksis er det neppe mulig å reagere godt nok og raskt nok på disse påvirkningene manuelt. Resultatet er at det ofte påføres mer salt enn nødvendig. ThermoLogic-systemet tilpasser kontinuerlig og automatisk doseringen til vegtemperaturen. Selektiv bruk av strømaterialer sparer ikke bare dine ressurser, men øker også trafikksikkerheten og reduserer miljøpåvirkningen.

  

Helautomatisk og lynrask

Den infrarøde sensoren i ThermoLogic-systemet måler kontinuerlig temperaturen på vegbanen og sender disse verdiene til ES styresystemet. I et brøkdels sekund reagerer doseringssystemet på de registrerte temperatursvingninger og tilpasser doseringen. Det er ikke bare temperaturen i vegbanen som er utslagsgivende for riktig dosering, men også de rådende værforhold.

  

Føreren velger passende værtype: 

 • Isdannelse
 • Fuktig
 • Bløtt (regn)
 • Sne

  

Basert på den målte temperaturen i vegbanen og den valgte værtypen, bestemmer nå ThermoLogic-systemet doseringen automatisk.

  

Preventiv spredning

Som en del av forebyggende friksjonsforbedring, kan føreren justere den forventede temperatursenkningen (Offset Temperatur). Den automatiske justeringen av doseringen utføres deretter basert på den målte vegtemperaturen minus det forventede temperaturfallet.

  

Fordelene til ThermoLogic-systemet

 • Systemet er egnet for alle strø- og spredesenarier (tørt salt, befuktet salt, saltløsning og saltløsning kombinert med tørt salt).
 • Det digitale, raskt reagerende systemet justerer doseringen oftere og raskere enn det er mulig manuelt. Således oppnås en betydelig besparelse av tilsatsmaterialer (ca. 15%).
 • Økonomisk spredning betyr mindre forurensning.
 • Mindre tilsatsmaterialer betyr lavere kostnader.
 • Det oppnås en høyere trafikksikkerhet, fordi på kalde flekker påføres mer.
 • Sjåføren blir avlastet og kan konsentrere seg bedre om kjøringen.
 • Minimerer betjeningsfeil.
 • Hvis AutoLogic-systemet velges i tillegg, får man et helautomatisk spredesystem.

 • Thermologic