Gode råd og tips

Tenk først og fremst sikkerhet, men også slitasje av utstyret ved snøbrøyting.

 

Følg Aebi Schmidt sine plogvettregler
og unngå skader på folk og utstyr:

* Les instruksjonsboka og følg sikkerhetsreglene.

* Sørg for korrekt justering og innstilling av plogfeste og plog.

* Kontroller jevnlig utstyret for slitasje/skade/sprekkdannelser.

* Kontroller bolter/foringer for slitasje.

* Bruk kun saksesplinter som boltsikring.

* Benytt alltid transportsikring under transport av plog.

* Unngå forurensing i hydraulikkanlegget, bruk støvhetter!

* Sørg for at kjøretøyet er i god teknisk stand og sikten er bra fra førerplass.

* Daglig vedlikehold er sjåførens ansvar.