Teknisk support

Brukerne av våre produkter skal være trygge på å få nødvendig hjelp og støtte dersom tekniske problemer oppstår.

Gjennom opplæring og kurs er målsettingen å bygge opp nødvendig kompetanse og kunnskap hos våre forhandlere.

Vi henstiller derfor om at sluttbrukerne går via sin forhandler som igjen tar kontakt med Tellefsdal ved behov.

På denne måten vil din lokale forhandler få erfaring og vil kunne betjene deg raskt og effektivt.

I enkelte tilfeller kan det imidlertid være påkrevd med direkte dialog mellom fabrikk og bruker og vi vil selvsagt bistå så godt vi kan med dette.

*Trenger du teknisk hjelp til produkter som feiemaskiner og universalarmer, kontakt :

Jan Hagestrand, mobil 40 40 79 26 eller Olav Martin Dalen, mobil 48 25 23 86