Teknisk support

Brukerne av våre produkter skal være trygge på å få nødvendig hjelp og støtte, dersom tekniske problemer oppstår.

Gjennom opplæring og kurs er målsettingen å bygge opp nødvendig kompetanse og kunnskap hos våre forhandlere.

Vi henstiller derfor om at sluttbrukerne går via sin forhandler som igjen tar kontakt med Aebi Schmidt ved behov.

På denne måten vil din lokale forhandler få erfaring og vil kunne betjene deg raskt og effektivt.

kontakt :

Jan Hagestrand, mobil 40 40 79 26

Tom Albert Martinsen, mobil 95 79 38 88